PORADNIK UBEZPIECZENIOWY

MIESZKANIE

Czym są ubezpieczenia nieruchomości
O czym należy pamiętać przy ubezpieczeniu nieruchomości?
Dlaczego ubezpieczamy dom?
Jak ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?
Wynajem – kto za co w tym związku odpowiada?
Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie właściciela nie wystarczy?
Ubezpieczenie szyb na wypadek stłuczenia
Co możemy ubezpieczyć od stłuczenia i pęknięcia?
Wysokość odszkodowania
Jakie zabezpieczenia uprawniają do zniżki?
Zalanie mieszkania sąsiadów
Sprzedałeś dom/mieszkanie- co się dzieje z polisą?
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

SAMOCHÓD

Ubezpiecz korzystnie swój samochód
Jak uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeniowego?
Postępowanie w razie poniesionej szkody
Gdy sprawca kolizji nie posiada ważnego OC…
Co może zrobić osoba poszkodowana przez kierowcę poruszającego się bez ubezpieczenia OC?
Kiedy można ubiegać się wypłatę odszkodowania z UFG?
Jak należy postępować, jeżeli zdarzy się wypadek a sprawca nie posiada ubezpieczenia OC?
Co zrobić w razie wypadku lub kolizji?

TURYSTYKA

Z polisą się wyleczysz
Jakie ubezpieczenie na stoku narciarskim?
Pamiętaj tylko numer polisy
Wyjeżdżając za granicę pamiętaj o ubezpieczeniu samochodu
A jeżeli już zdarzył się wypadek?

 


MIESZKANIE

Czym są ubezpieczenia nieruchomości

Pozwalają nam one zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Często obejmują ochroną również mienie znajdujące się wewnątrz nieruchomości. Ubezpieczenia mieszkań i domów są najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczeń mienia. Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny, co jest zależne od wybranego ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Powinny być one doręczone przed zawarciem każdej umowy.
Ubezpieczając należący do nas majątek nieruchomy (nieruchomości) i ruchomy (rzeczy ruchome – ruchomości) przed zniszczeniem, uszkodzeniem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych zagrożeń, jakie mogą powstać, mianowicie:

 

 • wystąpienie rozmaitych zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, np. grad, huragan, powódź
 • kradzież mienia ruchomego znajdującego się w domu czy mieszkaniu, np. sprzęt stereo
 • rabunku czyli kradzieży mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy,
 • dewastacja należącego do nas domu lub mieszkania i mienia ruchomego

 

O czym należy pamiętać?

Przy ubezpieczeniu nieruchomości koniecznie trzeba pamiętać o następujących kwestiach: Większość zakładów ubezpieczeń wymaga w ramach standardowych warunków, aby mieszkanie lub dom zaopatrzyć w co najmniej dwa zamki wielozapadkowe. Przed zawarciem umowy koniecznie trzeba sprawdzić wymogi odnośnie liczby i jakości zamków w warunkach ubezpieczenia, gdyż mogą być odmiennie wskazane od powyższych standardów.
Okna, drzwi balkonowe, otwory dachowe, wejścia na strych powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie można było ich otworzyć bez użycia siły. Z zasady zakłady ubezpieczeń nie przyjmują odpowiedzialności za powstałą szkodę, gdy brak jest śladów wskazujących na włamanie (tzn. musi występować kradzież wraz ze zniszczeniem zabezpieczeń przed jednoczesnym użyciem siły fizycznej).
Kluczy do mieszkania, domu nie należy przekazywać, udostępniać czy pozostawiać przypadkowym lub nieznanym osobom – tzw. zachowanie należytej ostrożności (należyte zabezpieczenie kluczy). Suma ubezpieczenia jest maksymalną wysokością odszkodowania, jakie powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe przy konkretnym ubezpieczeniu. Bywa również nazywana limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną OC, co jest zależne od konkretnych warunków. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku – mieszkania, domu i znajdujących się w nim przedmiotów. Określa się ją wg. Wartości odtworzenia lub wartości rzeczywistej nieruchomości w danym regionie.
Należy również pamiętać o doubezpieczaniu nieruchomości w momencie, gdy nastąpi zmiana wartości ubezpieczanego majątku lub gwałtownie wzrosną ceny nieruchomości. W przeciwnym razie będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie tzw. „niedoubezpieczenie” co, w przypadku szkody, może doprowadzić do niekorzystnych dla ubezpieczonej osoby skutków np. redukcja odszkodowania proporcjonalna do wartości niedoubezpieczonego majątku.

Dlaczego ubezpieczamy mieszkanie lub dom?

Polisa pokryje koszty wizyty złodzieja i późniejszego ewentualnego remontu po zdarzeniu losowym.
Ubezpieczenie mieszkania daje każdemu możliwość odtworzenia warunków mieszkaniowych, które uległy pogorszeniu wskutek zajścia różnych zdarzeń.
Z pomocy oferowanej przez naszą firmę, mogą skorzystać zarówno osoby wynajmujące mieszkanie, jak również właściciele mieszkań i domów.
Dzięki odszkodowaniu mogą oni w pełni pokryć straty, będące konsekwencją kradzieży, zalania, pożaru itp.
Polisa może zagwarantować również fundusze potrzebne do nabycia zastępczej nieruchomości, o parametrach zbliżonych do ubezpieczonego mieszkania.

Jak ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?

W dzisiejszych czasach, kiedy zakup własnych czterech kątów, przez np. młodych ludzi równa się 0, wynajem staje się coraz bardziej popularny. Już nie tylko studenckie czasy charakteryzują się najmowanym lokum, lecz także te późniejsze.
Tymczasem przemierzając dłuższą lub krótszą drogę w kierunku wymarzonego mieszkania. Własne mieszkanie jest na tyle odległe, że nie warto odkładać wszystkich małych przyjemności, które są z nim związane. W ten sposób w ciągu tych kilku lat nasz skromny majątek się powiększa i czeka, aż będziemy mogli trafić razem z nim do celu naszej drogi.
Może się okazać, że nasze „skarby”, w wyniku zdarzeń losowych czy też kradzieży, przepadną. Do wynajmowanego mieszkania tez się można włamać, a tym bardziej „oczyścić” je z wszystkich wartościowych przedmiotów które posiadamy.
Może zdarzyć się pożar. Kto za to będzie odpowiadał? Jak myślisz? Najprostsza odpowiedź nie jest niestety prawdziwa. To wcale nie jest wina właściciela i wcale nie musi on rekompensować Ci wszelkich strat związanych z tragedią.

Wynajem – kto za co w tym związku odpowiada?

Najemca, czyli osoba która za pewną stałą opłatę, mieszka w lokalu, który do niego nie należy, odpowiada za własne rzeczy, oraz za szkody, które wyrządzi innym np. poprzez zalanie sąsiadów.
Z kolei właściciel, czyli wynajmujący, jest odpowiedzialny za ruchomości, które należą do niego, za szkody, które wyrządzi innym oraz za mury i stałe elementy w budynku lub lokalu.
Warto się w tym miejscu zatrzymać na szkodach wyrządzonych osobom trzecim. Jeżeli przykładowe zalanie sąsiadów, było spowodowane awarią instalacji, odpowiedzialny za to zdarzenie jest właściciel. Gdy przyczyną był źle dokręcony kran, winą zostanie obarczony lokator.
Oczywiście nie rozpatrujemy tutaj przypadków, gdy najemca przyczyni się do szkód w mieniu właściciela. Reasumując, każda ze stron powinna zadbać o bezpieczeństwo tego, co do niej należy i oprócz tego zaopatrzyć się w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie mieszkania

Jak zatem zabezpieczyć się przed stratą własnego dobytku, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak, jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych (np. na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itp.) oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Dopełnieniem takiego pakietu powinno być jeszcze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Z kolei właściciel powinien zadbać przede wszystkim o ubezpieczenie murów i stałych elementów wynajmowanego domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, a także polisę OC w życiu prywatnym. Jeżeli w lokalu znajdują się jakieś ruchomości należące do właściciela (np. meble, telewizor), warto dokupić jeszcze ubezpieczenie ruchomości domowych.

Ubezpieczenie właściciela nie wystarczy?

Może się wydawać, że jeżeli właściciel ma pełny pakiet ubezpieczeń mieszkania to przedmioty należące do najmującego też będą bezpieczne. Niestety nie. Polisa wynajmującego chroni tylko jego majątek. Podobnie jest z ubezpieczeniem OC, które nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej lokatora.
Tak to wygląda w przypadku standardowych wariantów polis mieszkaniowych. Niektóre towarzystwa oferują opcję ubezpieczenia mieszkania, która zabezpiecza ruchomości zarówno właściciela jak i lokatora. Zasada ta działa także, jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną. Jeżeli lokator zaleje sąsiadów, szkoda może być zlikwidowana z OC właściciela. Właściciel, który chce zabezpieczyć swoje mieszkanie na wszelką ewentualność, może w ten sposób zrobić prezent swoim lokatorom.

Ubezpieczenie szyb na wypadek stłuczenia

Po co kupować oddzielne ubezpieczenie szyb?
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (zwane również ubezpieczeniem oszkleń) funkcjonuje w większości firm jako element ubezpieczenia domu czy mieszkania. Jest to osobny moduł, za który towarzystwo pobiera dodatkową składkę.
Ubezpieczenie szyb może zwiększyć koszt polisy stąd też, chcąc oszczędzić na ubezpieczeniu, wielu klientów po prostu rezygnuje z tej opcji. Dlatego ważne jest, abyś poinformował nas o tym, że chcesz mieć ubezpieczenie szyb. Dobierzemy najlepszą i tanią ofertę , która będzie spełniała twoje oczekiwania.

Co możemy ubezpieczyć od stłuczenia i pęknięcia?

Przedmiotem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia u większości ubezpieczycieli są:

 

 • Szyby okienne i drzwiowe (w tym antywłamaniowe)

 

 

 • Elementy szklane stanowiące składową część mebli lub stałych elementów

 

 

 • Lustra, witraże

 

 

 • Szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian

 

 

 • Kuchenne ceramiczne płyty grzewcze

 


Ubezpieczeniem oszkleń objęte są szkody powstałe wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.

 

 

 

 

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzeniowej wysokości wartości przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materiałów i wymiarów wg kosztów zakupu lub naprawy, udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń.
Koszty naprawy powinny być udokumentowane rachunkiem wykonawcy. Dodatkowo ubezpieczyciel zapłaci za:
– niezbędne koszty demontażu i montażu oraz
– koszty transportu.

Jakie zabezpieczenia uprawniają do zniżki?

Są to zamki atestowane, blokada drzwi, atestowane drzwi antywłamaniowe, alarm, monitoring kraty, atestowane żaluzje antywłamaniowe.
Większe zniżki przysługują dla lokali znajdujących się na piętrze, do których okien nie ma bezpośredniego dostępu z dachu lub przybudówek.
Zniżki w składce za zabezpieczenia zależą od wartości majątku, jaki posiada klient.

Zalanie mieszkania sąsiadów

Wiele osób ubezpieczając mieszkanie bacznie zwraca uwagę, aby polisa obejmowała skutki zalania. Uważają, że tym sposobem zabezpieczą się przed ewentualnymi roszczeniami sąsiadów mieszkających pod nimi.
Nic bardziej błędnego. Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie.

Państwo C. mają ubezpieczenie mieszkania obejmujące skutki zalania. Pewnego dnia Pani C. włączyła pralkę i wyszła do sklepu po zakupy (powiedzmy, że do Galerii Alfa). Po powrocie, pod drzwiami swojego mieszkania zastała zdenerwowanego sąsiada z dołu. Okazało się, że woda z pralki Pani C. zalała mu mieszkanie. Państwo C. zgłosili szkodę u swojego ubezpieczyciela. Jakież było ich zdziwienie, gdy towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania sąsiadowi. Polisa Państwa C. nie obejmowała bowiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu której uwolniliby się od skutków finansowych wobec sympatycznego Pana K. Niestety nie tym razem. Mimo posiadania polisy Państwo C. muszą zapłacić sąsiadowi z własnej kieszeni. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło jedynie Państwu C. za skutki zalania w ich mieszkaniu.

Jak widać z przedstawionego przykładu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest tym ubezpieczeniem, które chroni nas przed skutkami zalania sąsiada z niższego piętra. Zaś ubezpieczenie od zalania chroni nas i nasze mieszkanie w sytuacji, gdyby to sąsiad mieszkający nad nami miał tę nieszczęsną zepsutą pralkę. Aby uzyskać szersze informacje o Home Assistance, wyliczyć składkę za ubezpieczenie mieszkania zapraszam do kontaktu z naszą firmą.

Sprzedałeś dom/mieszkanie- co się dzieje z polisą?

Mieszkania, a zwłaszcza domy sprzedaje się na rynku wtórnym stosunkowo rzadko, o wiele częściej się je po prostu wynajmuje. Jeżeli jednak dojdzie do zmiany właściciela nieruchomości lub mieszkania, często pojawia się pytanie- a co z jego polisą ubezpieczeniową? Od 10 sierpnia 2007 roku obowiązują w tej kwestii nowe przepisy kodeksu cywilnego, mianowicie: Po zmianie przepisów sytuacja wygląda trochę inaczej:

 

 • Przede wszystkim nie ma odmiennych regulacji dla rzeczy ruchomych i nieruchomości, są one traktowane jednakowo;

 

 

 • decyzja czy w przypadku sprzedaży nieruchomości kontynuować ubezpieczenie należy do towarzystwa ubezpieczeniowego, które może, ale nie musi przenieść polisę i wynikające z niej prawa i obowiązki na nowego właściciela.

 

Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej; Jeżeli Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na kontynuowanie umowy z nowym właścicielem lub nabywca nie jest zainteresowany kontynuowaniem naszego ubezpieczenia, zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzyma dotychczasowy właściciel nieruchomości, czyli osoba, która tą polisę zawarła i zapłaciła składkę.
PRZYKŁAD:
Znajdujemy się znowu w sytuacji Panów X i Y, z tym, że obowiązują już ich nowe przepisy. Pan X sprzedał Panu Y swój dom, ubezpieczony na 300 tys. zł, składka w wysokości 300 zł została zapłacona pół roku wcześniej. Po uzyskaniu informacji o sprzedaży nieruchomości, nabywca postanowił nie kontynuować umowy, nie wyraził zgody na przeniesienie ubezpieczenia, czyli Panem Y, w związku z czym polisa uległa rozwiązaniu. Zwrot składki w wysokości 150 zł otrzymał Pan X.

 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, czyli za co ubezpieczyciel zwróci pieniądze kiedy okradną Ci mieszkanie?
Jeżeli chodzi o ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych, to najpopularniejsze (po ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych) są polisy chroniące nas od skutków kradzieży z włamaniem. Wiadomo, ofiarą złodzieja paść nie trudno. Wystarczy wyjechać na kilka dni na wakacje czy do rodziny, a po powrocie może nas spotkać niemiła niespodzianka. Koszty takiej polisy są zaś zdecydowanie mniejsze od kwot jakie trzeba by było samemu wydać na likwidację skutków takiej kradzieży. Jednak przed wybraniem konkretnej oferty ubezpieczeniowej warto powierzyć nam to zmartwienie, ponieważ towarzystwa oferują różne warianty i dlatego też postaramy się wybrac ten, który najbardziej będzie Tobie odpowiadał.

SAMOCHÓD

Ubezpiecz korzystnie swój samochód

Obecnie oferujemy bardzo atrakcyjne stawki na ubezpieczenia komunikacyjne.
Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu ubezpieczenie OC i tak musisz wykupić. Przy zakupie OC, jeżeli potrzebujesz, Zieloną Kartę w niektórych towarzystwach otrzymasz gratis
Auto Casco chroni Twój samochód nie tylko przed złodziejami, ale również przed szkodami spowodowanymi przez Ciebie lub inne osoby a także przez siły przyrody. Odszkodowanie może pokrywć zakup nowych części w przypadku naprawy.
Dlatego jeżeli zależy ci na niej przyjdź do nas a na pewno ci pomożemy!
Do kompleksowego ubezpieczenia dopełnieniem jest jeszcze NNW kierowcy i pasażerów i assisance
Honorujemy zniżki z poprzednich ubezpieczalni.
Zanim ubezpieczysz swój samochód u konkurencji skontaktuj się z nami, a wyliczymy ile takie ubezpieczenie będzie cię kosztować u nas.

Jak uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeniowego?

Przy dochodzeniu odszkodowania, masz prawo do zapoznania się z wszystkimi dowodami, które stanowiły dla zakładu ubezpieczeń podstawę wyceny kwoty odszkodowania. W skład dowodów wchodzą takie dokumenty jak: protokoły oględzin, kosztorysy, opinie ekspertów itd.
Jeśli zakład ubezpieczeń stwierdzi, że nie mogło dojść do wypadku w podanych okolicznościach, powinniśmy zażądać powołania rzeczoznawcy (eksperta) z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. Możemy powołać go również w przypadku, gdy ekspertyza, na którą powołuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, jest naszym zdaniem nie zgodna z prawdą. Zdarza się, że nawet po zapoznaniu się z wynikami ekspertów, spór między klientem, a ubezpieczycielem nie jest rozstrzygnięty. Wtedy pozostaje nam pozwanie zakładu ubezpieczeniowego do sądu.
Innym, częstym przypadkiem jest zaniżanie kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wówczas, możemy powołać się na dokumentację z warsztatu, gdzie naprawialiśmy samochód. Jeżeli mimo to, wątpliwości się nie rozwiały, możemy powołać rzeczoznawcę, który sam podliczy koszty naprawy i oszacuje wartość odszkodowania.
Spór może dotyczyć też wyceny wartości rynkowej pojazdu lub ustalenia kosztów robocizny (w tym części zamiennych). Wtedy również mamy prawo powołać rzeczoznawcę, w celu uzyskania ekspertyzy. W ostateczności, zawsze pozostaje rozstrzygnięcie problemu na drodze sądowej.
Z nami przebieg uzyskania odszkodowania przebiegnie szybciej i sprawniej.

Postępowanie w razie poniesionej szkody

Zdarzył się wypadek. Twój samochód został uszkodzony. Co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Najpierw musisz skontaktować się z pośrednikiem firmy ubezpieczeniowej, z którym zawierałeś polisę ubezpieczeniową. Udzielisz mu niezbędnych informacji tj. numer polisy, numer rejestracyjny samochodu lub VIN pojazdu. Aby procedura odszkodowawcza przebiegała prawidłowo, należy zadbać o dokładne zabezpieczenie dowodów znajdujących się na miejscu wypadku.
Formułując oświadczenie sprawcy szkody należy pamiętać o kilku istotnych informacjach. Najważniejsze są dane personalne osoby kierującej autem w chwili wypadku. Jeśli kierujący nie jest właścicielem pojazdu potrzebne są także dane posiadacza (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu rejestracyjnego). Następnie należy sporządzić możliwie jak najdokładniejszy opis okoliczności wypadku oraz wykaz uszkodzeń obu pojazdów. Ponadto, jeśli na miejscu wypadku znajdują się świadkowie, pomocne będzie spisanie ich danych oraz uzyskanie podpisu na oświadczeniu sprawcy odszkodowania. Jeśli masz przy sobie aparat zrobione zdjęcia mogą stanowić istotny dowód odniesionych szkód.
W pewnych sytuacjach nie obejdzie się jednak bez interwencji policji. Będzie ona organem rozstrzygającym, jeśli sprawdza wypadku nie przyznaje się do winy i nie chce podpisać oświadczenia. Policję należy wezwać również wtedy, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC, jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub, jeśli posiadasz pojazd kredytowany przez bank.
Pamiętaj! Jeśli w wypadku są poszkodowani, twoim podstawowym obowiązkiem jest sprowadzenie pomocy medycznej oraz udzielenie pierwszej pomocy.

Gdy sprawca kolizji nie posiada ważnego OC…

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego, według szacunkowych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na koniec 2008 r. około 200 tysięcy osób jeździło bez ważnej polisy. Teraz, kiedy policja nie odholowuje pojazdów w przypadku braku polisy, ta liczba może wzrosnąć. Stosunkowo niskie kary nakładane przez UFG za brak polisy również nie wpłyną na jej zmniejszenie. Dla przypomnienia maksymalna kara za brak ważnego OC, nakładana jeżeli okres bez ubezpieczenia wynosi więcej niż 14 dni, to 500 Euro.

Co może zrobić osoba poszkodowana przez kierowcę poruszającego się bez ubezpieczenia OC?

Na pomoc przyjdzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowym zadaniem UFG jest m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC na terenie RP. Każdy ubezpieczyciel, który ma prawo sprzedawać ubezpieczenia obowiązkowe, odprowadza część zebranej składki do kasy UFG. Czyli wszyscy uczciwi kierowcy składają się na szkody wyrządzone przez tych, którzy omijają przepisy…

Kiedy można ubiegać się wypłatę odszkodowania z UFG?

Przede wszystkim w sytuacji, kiedy sprawca zdarzenia jest znany i nie posiada ubezpieczenia OC. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje za uszkodzone mienie i za szkody na osobie (uszczerbek na zdrowiu). Odszkodowanie za szkody na osobie będzie wypłacone również, kiedy sprawca zdarzenia nie zostanie zidentyfikowany ale okoliczności zdarzenia wskazują na udział pojazdu mechanicznego. Kiedy sprawca zdarzenia pozostaje nieznany, odszkodowanie za uszkodzone mienie przysługuje tylko wtedy, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 14 dni, np. pobyt w szpitalu dłuższy niż 2 tygodnie. Bardzo ważne jest to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania, jeżeli przysługuje wypłata świadczenia z innego, dobrowolnego ubezpieczenia, np. autocasco! W takim przypadku, Fundusz uzupełni różnicę pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a pełną wartością szkody.

Jak należy postępować, jeżeli zdarzy się wypadek a sprawca nie posiada ubezpieczenia OC?

Postępowanie jest takie samo jak przy „zwykłym” wypadku. Wystarczy spisać oświadczenie o przebiegu zdarzenia i oświadczenie o braku ważnej polisy OC, chociaż najbezpieczniej będzie wezwać Policję i uzyskać notatkę o zdarzeniu drogowym. Oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną, wraz z pozostałymi dokumentami m.in. dowód rejestracyjny, polisę OC, oświadczenie o braku ubezpieczenia AC, dokumentację świadczącą o wysokości szkody: rachunki, faktury za holowanie itp. można złożyć w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który sprzedaje ubezpieczenia obowiązkowe. Zgodnie z ustawą każdy z ubezpieczycieli ma obowiązek zgromadzić komplet dokumentów i przekazać je do UFG celem wypłacenia odszkodowania.

Jeżeli miałeś taką sytuację i jesteś naszym klientem zadzwoń do nas – pokierujemy cię!

Co zrobić w razie wypadku lub kolizji?

Mieliśmy stłuczkę… zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat nam to się przytrafiło i dlaczego akurat teraz…

Zostawmy te dywagacje, przed nami podstawowe zadanie – uzyskać odszkodowanie!

Jeśli zawiodły Cię nerwy, masz pustkę w głowie, to zadzwoń do swojego agenta (nr. Telefonu znajdziesz na swojej polisie), poinformuje Cię o niezbędnych krokach, które musisz podjąć, aby uzyskać odszkodowanie.

Zakłady ubezpieczeń w razie zaistnienia szkody wymagają ze strony swych Klientów postępowania ze szczególną starannością. Powinieneś więc użyć wszelkich dostępnych Ci środków celem zmniejszenia rozmiaru szkody. Powinieneś też zabezpieczyć mienie przed jej powiększeniem. Ta zasada dotyczy wszystkich szkód nie tylko komunikacyjnych.

Nakazy te rozumiane są prawidłowo przez większość nas w sposób intuicyjny. Każdy bowiem wzywa straż ogniową do pożaru, gdy tylko go dostrzeże, odcina dopływ gazu lub prądu w czasie tego zdarzenia. Każdy kierowca hamuje celem zmniejszenia skutków uderzenia w czasie kolizji.

Intuicyjnie również wykluczamy zagrożenie kolejną szkodą. Usuwamy uszkodzone pojazdy z drogi, wymieniamy zniszczone przez złodziei zamki i kraty. Działamy więc w myśl wszystkim nam znanej zasady: “mądry Polak”. I o tę mądrość właśnie chodzi.

Przy niektórych szkodach np. kradzieżowych zobowiązani jesteśmy powiadomić także Policję.

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia ze sprawcą. Nie istnieje bowiem obowiązek wzywania Policji do kolizji. Policję należy bezwzględnie wezwać do wypadku, czyli gdy są ofiary w ludziach oraz wówczas, gdy sprawcą kolizji jest obcokrajowiec.

Gdy nie wzywamy Policji ogólnie przyjętą procedurą jest wręczenie przez sprawcę kolizji poszkodowanemu pisemnego oświadczenia (coraz częściej na drukach dostarczanych przez asekuratorów).

Powinno być ono uzupełnione szkicem sytuacyjnym wskazującym odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenie. W oświadczeniu znaleźć się powinny dane personalne kierującego pojazdem, nr i kategoria prawa jazdy, dane pojazdu (marka, nr rej, data następnego badania technicznego), a także co nie mniej istotne, wskazanie ubezpieczyciela w zakresie OC wraz z numerem polisy oraz okresem jej obowiązywania.

Niezwykle pomocni okazują się świadkowie zdarzenia. Ich personalia należy umieścić w oświadczeniu. Rzadko jednak ludzie postronni chcą angażować się w sprawę zaistniałej kolizji.

Nawet pełna dokumentacja może nie zmienić naszej sytuacji poszkodowanego, gdy sprawca okazuje się być osobą nieuczciwą. Coraz częściej nieobecność Policji na miejscu zdarzenia powoduje komplikacje na etapie likwidacji szkody. Nagminnie bowiem sprawcy po ochłonięciu z emocji postanawiają zmienić wcześniejsze oświadczenia dotyczące okoliczności zdarzenia. Stwarza to ogromne trudności w udowodnieniu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, a tym samym trudności w uzyskaniu odszkodowania.
TURYSTYKA
Z polisą się wyleczysz

Koszty zagranicznego leczenia nagłego zachorowania, czy też drobnego urazu mogą znacznie przerosnąć finansowe możliwości przeciętnego polskiego turysty. Tymczasem wykupienie ubezpieczenia podróży może zagwarantować zwrot wydatków poniesionych na niezbędne usługi medyczne, a nawet ich realizację bez konieczności wykładania gotówki.

Wybierając się zarówno służbowo, jak i prywatnie do innego kraju warto pomyśleć wcześniej o kupnie polisy, która pokryje koszty leczenia za granicą. Takie ubezpieczenie może okazać się nieocenione w przypadku niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego skorzystania z fachowej opieki medycznej.

Ubezpieczenia podróży obejmują swoim zakresem koszty leczenia, nagłego zachorowania, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powstałych poza granicami kraju stałego pobytu osoby, która zdecydowała się na zakup polisy. Ponadto umową ubezpieczenia objęte są również koszty transportu i repatriacji, czy też następstw wypadków powstałych wskutek uprawiania sportów o podwyższonym ryzyku.

Trzeba mieć świadomość, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty leczenia turysty jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia. Ze względu na wysokie koszty usług medycznych za granicą lepiej jest wybrać relatywnie wysoką sumę ubezpieczenia. Może ona bowiem zapewnić środki na leczenie w przypadku wystąpienia poważniejszych komplikacji zdrowotnych. Dlatego ważna jest wcześniejsza rozmowa z naszym agentem na ten temat, aby sprostać temu wyzwaniu.

W przypadku problemów zdrowotnych, które łączą się z potrzebą hospitalizacji, sprawy rozliczeniowe od samego początku prowadzi firma ubezpieczeniowa. Klient musi jedynie okazać ważną polisę. Przedstawiciele ośrodka zdrowia, do którego trafi poszkodowany, sami skontaktują się z wystawcą polisy w celu ustalenia sposobu płatności za swoje usługi.

Jakie ubezpieczenie na stoku narciarskim?

Wiele osób wyjeżdżających na zimowy wypoczynek wykupuje ubezpieczenie kosztów leczenia. Część osób posiada tego typu ubezpieczenie przy kartach kredytowych. Jednak aby uniknąć kłopotów i rozczarowania sprawdźmy w warunkach ubezpieczenia, czy zakres obejmuje uprawianie narciarstwa. Zawierając u nas tą polisę możecie poprosić o ten zakres.

Z doświadczenia wiem, że wiele osób jest zainteresowanych jedynie ubezpieczeniem kosztów leczenia i nie wykupuje pozostałych opcji, które narciarzowi są niezbędne! Należą do nich: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków i OC narciarza.

Oczywiście dodatkowo, jeżeli wypadek był spowodowany przez osobę trzecią, możemy domagać się od niej rekompensaty wszystkich tych strat i utraconych w związku z tym korzyści oraz sprzętu. Ubezpieczenie OC chroni nas, jeżeli to właśnie my lub nasze dzieci spowodowały na czyimś zdrowiu, mieniu i życiu szkodę.

Polisy OC w życiu prywatnym jak i polisy NNW nie są drogie i warto poznać bliższe szczegóły warunków ogólnych.

Pamiętaj tylko numer polisy

Planując wyjazd na narty, chcemy by był to okres niezwykle przyjemny i niezapomniany. By tak było, musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Z jednej strony możemy zapobiegać zagrożeniu, zakładając na przykład zimowe opony do samochodu, z drugiej możemy zabezpieczyć się przed skutkami zagrożeń, których czasami nie jesteśmy w stanie uniknąć. I w tym wypadku niezastąpione są dobrze dobrane polisy ubezpieczeniowe.

Co to znaczy, dobrze dobrane? Są to takie polisy, które obejmują swoją ochroną najbardziej prawdopodobne zagrożenia związane z naszym wyjazdem.
Przyjrzyjmy się niebezpieczeństwom, które mogą nas spotkać:

Zagrożenia podczas wyjazdu:

 

 • kradzież sprzętu
 • to, co może się zdarzyć z naszej winy np. potrącenie kogoś na stoku i uszkodzenie jego sprzętu – tu niezbędne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • uszkodzenia pojazdu – dlatego potrzebujemy OC, AC, i Car Assistance.
 • Zagrożenie pozostawionego mienia np. zalanie, kradzież, pożar – nie wyjeżdżajmy bez ubezpieczenie mieszkania czy domu!Jak widać zakres ochrony jest ogromny, najlepiej w takim wypadku zasięgnąć rady specjalisty w naszej Multiagencji.Jeśli chcesz mieć dobrze dobrane polisy, umów się z nami. Opiszesz nam charakter Twojego wyjazdu, a my załatwimy za Ciebie resztę! Wyjeżdżając za granicę pamiętaj o ubezpieczeniu samochoduCo prawda wakacje jeszcze przed nami, lecz temat który poruszę aktualny jest nie tylko w okresie urlopowym. Coraz częściej podróżujemy do obcych krajów i to nie tylko w celach wypoczynkowych, ale także zawodowych czy rodzinnych. A chodzi mianowicie o ubezpieczenie podczas wyjazdu za granicę, ale nie nas – tylko naszego samochodu.

  Jeżeli przed wyjazdem obawiamy się o nasz samochód nie tak prosto znaleźć informacje na ten temat. A jest to bardzo ważna sprawa, w końcu samochody psują się także w innych krajach, także tam może nam się przydarzyć stłuczka, wypadek czy kradzież.

  Co wiadomo:

  W większości państw europejskich respektowane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( popularne OC). Jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym i ma zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.. Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce jest wystarczającym zabezpieczeniem dla nas przed odpowiedzialnością, jako kierowców także w większości krajów europejskich. Jeżeli za granicą spowodujemy jakiś wypadek czy szkodę nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy poszkodowanego uczestnika ruchu.

  Nie we wszystkich krajach wystarczy jednak nasze OC. W niektórych krajach nadal obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dlatego przed wyjazdem do innych krajów należy zapytać się nas o taki dokument.

  Warto:

  Jeżeli chcemy mieć dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan techniczny naszego samochodu można sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy.

  Ubezpieczyciele oferują tutaj zazwyczaj pomoc: Techniczną, np. holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego Medyczną- leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu Finansową, np. zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu w razie gdy naprawa pojazdu nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie; Informacyjną

  A jeżeli już zdarzył się wypadek?

  Teraz kilka praktycznych porad na wypadek, gdyby jednak zdarzyło się za granicą jakieś nieszczęście, w które byłby zaangażowany nasz samochód. Jeżeli to my spowodujemy kolizję lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty.

  Jeżeli jesteś naszym klientem to poinformuj koniecznie też nas!

  Jeżeli sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło do wypadku lub kolizji, należy przede wszystkim spisać: jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC (numer polisy, okres jej ważności), nr rejestracyjny pojazdu, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania;

  Innym wyjściem jest skontaktowanie się po powrocie do Polski z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy, wskaże reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

  Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny cudzoziemiec posiadający ważną Zieloną Kartę należy spisać nr Zielonej Karty, okres jej ważności, dane osobowe posiadacza pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu i jego markę, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę.

  Źródła z których korzystaliśmy:
  http://pasazfin.wp.pl/id,7046,parentId,7046,allianz2.html
  http://www.consort.com.pl/
  http://www.oc.ubezpieczenie.com.pl/poradniki/110,0,1.html