SPRAWDŹ czy sprawca szkody

      ma aktualne ubezpieczenie OC