ZGŁASZANIE I LIKWIDACJA SZKÓD

Compensa
801 120 000 | (+48) 22 501 61 00 | www.szkody.compensa.pl
Generali
801 343 343 | (+48) 22 543 0 543 | www.generali.pl
Hestia
801 107 107 | (+48) 58 555 5 555 | www.ergohestia.pl
Warta
(+48) 502 308 308 | www.warta.pl
InterRisk
(+48) 22 212 20 12 | www.interrisk.pl
Axa Direct
(+48) 22 599 95 22 | www.axadirect.pl
MTU
(+48) 58 555 62 22 | 801 107 108 | www.mtu.pl
Wienner
(+48) 22 469 69 69 | www.gothaer.pl
PZU
801 102 102 | (+48) 22 566 55 55 | www.pzu.pl
Uniqa
801 597 597 | (+48) 42 66 66 500 | www.uniqa24.pl
Proama
(+48) 815 815 815 | www.proama.pl | szkody@proama.pl
Link 4
(+48) 444 44 44 | www.link4.pl
Polisa Życie
(+48) 501 68 88 | www.polisa-zycie.pl
Crawford
(+48) 22 622 4014 |www.crawco.com | szkody@crawco.pl